WORKSHOPS

grundskoler
ungdomsuddannelser
personalegrupper
Forældregrupper

En workshop med en klasse eller en årgang udmønter sig i konkrete redskaber til klassen og dem omkring denne. På en eller flere dage arbejder vi med klassekulturen, det at sige fra, at tage ansvar og passe på hinanden.

Vi har udviklet en workshop-proces, hvor eleverne/de studerende bliver medinddraget i, hvad trivsel er, og hvad trivsel betyder, og når vi afslutter en workshop, har klassen et fællessprog (og et trivselsbarometer hvis det ønskes) og en række plancher der efterfølgende tages ud i klasserne, hvor man her videre kan tale om og afstemme det videre arbejde med trivsel.

GRUNDSKOLER

Vi har lavet trivselsdage/camps for 10.000 vis af elever. Vi er “hands on” eksperter sådan helt lavpraktisk.

En workshop med en klasse eller en årgang udmønter sig i konkrete redskaber til klassen og dem omkring denne. 
Emner kunne bla. være:

  • Klassetrivsel
  • Sammenlægning af klasser
  • Kulturdannelse

Endvidere når vi er færdige får I, hvis I ønsker, en pædagogisk feed back på klassen og det vi oplever i gruppen.

UNGDOMSUDDANNELSER

Med erfaring fra tusindvis af samtaler med unge mennesker ved vi hvad der rør sig blandt unge. Med denne viden leverer vi en trivselsworkshop, hvor vi bla. sætter ord på

  • Selvværd og selvtillid
  • Mobning og trivsel
  • og meget mere

– og de studerende får fællesbegreber og redskaber til at arbejde videre med dette.

 

PERSONALEGRUPPER

En trivselsworkshop med personalegruppen er aktiv. Vi sætter fokus på trivsel og samarbejde. Personalet vil få en fælles oplevelse og fælles begreber at tale udfra. Når vi er færdige, sørger vi for at I har materiale til teammøder og PR møder, i forhold til trivsel og samarbejde.

Endvidere har vi med succes afholdt workshops mm. for forældregrupper, med fokus på “hvad de kan gøre” i forhold til trivsel mm.