Trivsel og MOBNING

Trivsel og Mobning
Mobbebarometrene
trivselsundersøgelser

Trivsel og Mobning

Gennem årene har vi mødt alt for mange mennesker, der har været igennem en mobbesituation. Vi har mødt skoler, klasser og elever der egentlig gerne vil trivsel, men ikke altid har vist hvordan.
Derfor er trivsel, både for den enkelte, men også klassen ualmindelig vigtigt for os. Vi ved hvad det modsatte, mobning, gør ved mennesker.

På vores kurser og workshops tager vi udgangspunkt i nyeste viden om mobning og trivsel i en klasse. Og ikke mindst vi kommer med historier fra virkeligheden, der understreger vigtigheden af trivsel i klassen.

I første halvår af 2024 introducerer vi en simpel måde, at måle klassetrivsel på. Det tager 2 minutter og skal gøres hver 14. dag. Denne måling giver undervisere, pædagogiske ledere og forældre et klart overblik over klassens trivsel.

Vi arbejder løbende med trivselsbarometre via workshops på skoler og i klasser, og sørger for den enkelte klasse/gruppe får sit eget barometer, man kan arbejde med.

Som modsat udgangspunkt har vi udviklet mobbebarometrene. Et barometer hvor du kan se hvad der sker i en mobbesituation, for den enkelte, i klassen, i familien mm.
Se mere her på www.mobbehaandbogen.dk

 

MOBBEBAROMETRENE

Mobbebarometrene er det eneste redskab der eksisterer af sin art. Redskabet kan dels give den der bliver mobbet mulighed for, at vise hvad der sker i situationen og dels vise lærere og forældre hvad der sker, og hvad man kan gøre i en mobbesituation.
På trivselsworkshops laver vi det helt modsatte – et trivselsbarometer.

TRIVSELSUNDERSØGELSER HOS JER

Vi er aktuelt godt i gang med, at udvikle et trivselsmåleredskab til skoler og ungdomsuddannelser.
Vi kører de første testfaser første halvår af 2024, og regner med at være helt klar med dette redskab efter uge 42
Det tager kun to minutter hver 14. dag, og når klassen er færdig, har lærer, ledelse og forældre et klart billede af klassens aktuelle trivsel. Redskabet er valideret og bliver igen og igen evalueret, så det hele tiden er 100% skarp.
Skulle der være mistrivsel i klassen, er der også en række undervisningsvideoer, der viser og fortæller, sådan helt lavpraktisk, hvad man kan gøre i den aktuelle situation.
Det er hurtigt, det er simpelt, det er valideret, det bliver løbende evalueret og ikke mindst, det er til at betale for en skole.

For mere info skriv her: info@trivsel.nu eller ring til os på: 2988 2440