Gennem de sidste 24 år har Charlotte arbejdet aktivt for børns trivsel, læring og udvikling i skolen. Været ansat i både folkeskoler, en familieskole og i det specialpædagogiske felt. 

Sideløbende med hendes ansættelser har Charlotte været med i arbejdsgrupper og udvalg, der arbejder med nationale indsatser for børns trivsel og udvikling. Hun har blandt andet siddet i Løkkefondens Konferenceudvalg, og i VIP-gruppen hos DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) og har været i styregruppen til metodehåndbogen ”Er du med mobning” og efterfølgende konsulent i projektet ”50 skoler knækker mobningskurven”. 

Hendes viden og erfaring har hun udbredt ved at være fast underviser på AKT-uddannelsen hos Seminarer.dk og hun har været medredaktør på AKT-bladet (nu ’Specialpædagogisk Månedsblad’) i en del år.
Derudover har Charlotte afholdt forældrekurser for ADHD-foreningen og holdt oplæg om Social inklusion og forældresamarbejde på UCN.

Endvidere har Charlotte skrevet en lang række bøger og artikler om trivsel og inklusion.


Til dagligt arbejder jeg på en folkeskole, hvor jeg rådgiver og supportere forældre og medarbejdere i deres samarbejde om at skabe trivsel, udvikling og læring for det enkelte barn. Med udgangspunkt i medarbejdernes praksisteorier, yder jeg pædagogisk og didaktisk sparring og supervision i udvikling af inkluderende læringsfællesskaber.

Derudover er jeg pædagogisk leder af Gentofte kommunes gruppeordning for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Jeg nyder at kunne facilitere samtaler med børn og unge, hvor de oplever sig set, hørt, mødt og forstået. De sidste 6 år har jeg været børnegruppeleder af samtalegrupper for børn i skilsmissefamilier.

KOMMUNALE INDSATSER

Som medlem af strategiudvalg for fællesskaber og strategisk planlægning af indsatser for arbejdet med børns trivsel i grundskolealderen, har jeg siddet i diverse arbejdsgrupper, hvor der har været fokus på:

 

 • udarbejdelse af Fællesskabsmodellen og oplæg for PPR, Sundhedsplejersker, Børn&Familie (socialrådgivere) om Fællesskabsmodellen
 • implementering af STIME
 • advisory board Headspace – opstart af Headspace i Gentofte
 • udvikling af samarbejdet mellem PPR og Skoleledelser i samarbejde med Kim Gørtz
 • kompetenceudvikling af medarbejdere i specialtilbud (gruppeordninger mm)
 • ansættelse af Coteaching vejledere under skolevisitationen og ansættelse af SSP-konsulent
 • SSP-handleplaner for hhv Gentofte og Frederiksberg Kommune
 • implementering af kommunal sorggruppe, i samarbejde med bl.a provsten
 • supportere Familiecenteret i opstart af skilsmissesamtalegrupper for børn og unge
 • overgange mellem daginstitutioner og skole
 • prøvehandlinger i forhold til Skolevægring